FOTO TË QENDRËS:

Më shumë foto

DËSHMI ME FOTO:

Më shumë foto


PROGRAME TV:

TOP SHOW, TOP CHANNEL

Your browser doesn't support HTML5 video.

Tema: "Çfarë hanë fëmijët?"

Të ftuar në studio me Alban Dudushin janë Blerina Bombaj dhe Arlinda Garuci.
20/02/2018

PASDITE, TOP CHANNEL

Your browser doesn't support HTML5 video.

Tema: "Menuja e kopshteve"
Te ftuar: Arlinda Garuci, Alma Demiraj, Mirela Dibra dhe Jolanda Hysko.
19/02/2018
Më shumë video

PREZANTIMI I APARATURAVE:


BOTIME NË REVISTA:

Më shumë botime