DËSHMI ME VIDEO:

  • Equilybra web stories 5
  • Equilybra web stories 4
  • Equilybra web stories 3
  • Equilybra web stories 2
  • Equilybra web stories 1

WEB STORY


DËSHMI ME FOTO:

Këto jane disa nga dëshmitë me foto para dhe pas trajtimit, të atyre që kanë pranuar ti bëjnë publike rezultatet e arritura në Qendrën e Dobësimit EquiLybra.


Kontakti EquiLybra Tirane