EQUILYBRA NË REVISTA:

Ja disa nga botimet e bëra nga nutricioniste Arlinda Garuci, drejtuese e Qendrës EquiLybra në revistat më të njohura në Shqipëri:Your browser doesn't support HTML5 video.